Samarbejde – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Psykoterapiforskning > Samarbejde

Samarbejdspartnere

I forbindelse med bulimiprojektet er der indgået et forskningssamarbejde med Professor Christopher Fairburn, MD, University of Oxford, cand.psych., ph.d.-studerende Henrik Zachrisson, Institut for Folkehelse, Oslo samt cand.psych., ph.d.-studerende Charlotte Sandros, Bispebjerg Hospital.

I forbindelse med Det Nationale Skizofreniprojekt samarbejdes med overlæge, dr. med. Bent Rosenbaum (formand), Enheden for Psykoterapeutisk Uddannelse og forskning, Psykiatrisk Center Glostrup, ledende psykolog Per Knudsen, Psykiatrisk Afd., Amager Hospital, overlæge Anne Køster og centerchef Anne Lindhardt, Rigshospitalet, adm. overlæge Mathilde Lajer, Psykiatrisk Sygehus i Augustenborg, overlæge, ph.d., lektor Kristian Valbak, Psykiatrisk Hospital i Århus samt privatpraktiserende psykolog Gerda Winther. 

Herudover er centret aktuelt involveret i et udviklingsprojekt for tværinstitutionel stimulering af empiriske specialer og ph.d-afhandlinger i psykoterapiforskning. Formålet med projektet er dels gennem samarbejde med eksterne behandlingsinstitutioner at udnytte de mange empiriske data, som forskellige behandlingsinstitutioner ligger inde med, dels at stimulere den empiriske psykoterapiforskning blandt kandidat- og ph.d.-studerende. P.t. er et samarbejde med Psykoterapeutisk Center Stolpegaard iværksat i forhold til både speciale- og ph.d.- studerende repræsenteret ved overlæge Marianne Lau og overlæge Mette Waaddegaard.