Center for Psykoterapiforskning – Københavns Universitet

Optisk bedrag 

Center for Psykoterapiforskning er bosiddende på Institut for Psykologi, Københavns Universitet med særlig tilknytning til Universitetets Psykologiske Klinik, hvor det kliniske arbejde i klinikken udgør en væsentlig del af den empiriske basis for centret. 

Centrets formål

Centrets formål er at foretage og formidle psykoterapiforskning med udgangspunkt i Universitetets Psykologiske Klinik. Mere specifikt arbejder Centret for:

  • At undersøge forskellige psykoterapeutiske metoders effekt
  • At undersøge psykoterapeutiske processer med henblik på at forstå sammenhænge mellem effekt og proces og betydningen af klient-terapeut variable, herunder klientens psykopatologi
  • At udvikle metoder til og oparbejde erfaring/kompetence med metoder til undersøgelse af psykoterapieffekt og - proces
  • At undersøge specifikke former for psykopatologi ved hjælp af psykoterapi og de processer, der udspiller sig mellem klient og terapeut i form casestudier
  • At sammentænke teoretisk og klinisk viden om forskellige former for psykopatologi med empirisk udviklingspsykologi og psykoterapiproces- og effektforskning med henblik på at forstå behandlingseffekten og udvikle behandlingsmodeller
  • At udgøre en organisatorisk ramme for projekter inden for feltet og stimulere udviklingen af forskningsprojekter, herunder ph.d. projekter
  • At formidle viden om psykoterapiforskning og forskellige behandlingsmetoders forløb og effekt i relation til forskellige former for psykisk lidelse
  • At afholde psykoterapikonferencer for forskningsinteresserede kliniske psykologer med henblik på at stimulere psykoterapiforskning i såvel offentligt som privat behandlingsregi